Kontakti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “4 vēji”

Sociālo uzņēmumu reģistrā piešķirts sociālā uzņēmuma statuss no 26.05.2021 lēmums LM-32-4-19/138

Reģ Nr. 40203266672

PVN Reģ Nr. LV40203266672

Banka : AS Citadeles banka

Konts : LV57PARX0023557780001

Kods : PARXLV22

Adrese:  Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciems, Jelgavas iela 20, LV-3016

Tel.Nr. 22080338 / e-pasta : info@4veji.lv